Wykaz punktów ustawienia pojemników na zbiórkę opakowań szklanych

Dzwon

W zabudowie wielorodzinnej opakowania szklane gromadzone są w dwukomorowych pojemnikach typu „IGLOO” tzw. dzwonach o poj. 1,5 m3.

Zbiórkę opakowań szklanych na terenie Gminy Miasta Radomia rozpoczęto w sierpniu 2007 r. - Gmina zakupiła wtedy 300 szt. pojemników typu DZWON. W 2013 r. Gmina Miasta Radomia zakupiła dodatkowo 200 sztuk pojemników typu DZWON na opakowania szklane.

Pojemniki na szkło rozstawione są w 500 punktach na terenie miasta Radomia.

Każda z komór przeznaczona jest na inny kolor opakowań szklanych. I tak:

  • do części białej pojemnika należy wrzucać opakowania szklane w kolorze białym (przezroczyste),
  • do części zielonej pojemnika należy wrzucać opakowania szklane kolorowe (zielone, brązowe).Przypominamy, że do pojemników i worków nie wolno wrzucać szkła gospodarczego, np. stłuczonych szyb, zbitych szklanek, ceramiki, porcelany, itp. Wysegregowane opakowania szklane stanowią cenny surowiec, bezpośrednio przeznaczony do recyklingu. Wyodrębnienie tej frakcji zapobiega ponadto uszkodzeniu linii sortowniczych w zakładzie przetwarzania odpadów komunalnych.

Uwaga! W przypadku gdy:

  • został przepełniony pojemnik na szkło,
  • został uszkodzony pojemnik na szklo,
  • jest potrzeba ustawienia pojemnika na szkło,

należy zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego pod numerem tel. 48 36 20 900 / 48 36 20 599 lub na formularzu zgłoszeniowym "Zgłoś nieprawidłowości/zgłoś problem"

Ponadto gmina rozstawiła pojemniki na szkło przy centrach handlowych umożliwiając skorzystanie z nich mieszkańcom. 


Lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki opakowań szklanych wg podziału na sektory: