Organizacje i osiedlowe placówki kultury

Klub Spółdzielczy Igrek - SM BUDOWLANI
ul. Chałubińskiego 12/14, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 36 233 79

Klub Spółdzielczy Igrek- Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI w Radomiu

Misja placówki :

 • Efektywne zagospodarowanie i wykorzystanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz odkrywanie i doskonalenie ich zdolności i umiejętności poprzez uczestniczenie w zajęciach.

Oferta placówki :

 • Zajęcia taneczne z instruktorką dla dzieci i młodzieży.
  cel : Rozwijanie poczucia rytmu, poprawienie ogólnej sprawności fizycznej oraz umożliwienie udziału w różnorodnych pokazach, imprezach oraz festiwalach i turniejach, gdzie utworzone formacje taneczne konkurują o zdobycie wyróżnień i wysokich pozycji.
 • Zajęcia koła tenisa stołowego z instruktorem dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat. Umożliwiają uczestnikom udział w różnego rodzaju konkursach i turniejach.
 • Zajęcia kół plastycznych- cel : pobudzenie w dzieciach i młodzieży w wieku 6-15 lat wyobraźni, wrażliwości i fantazji artystycznej poprzez pokazanie im różnych technik plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika). Dwa razy w roku w czerwcu i grudniu jest organizowany dla dzieci przez placówkę Wielki Finał Konkursów Plastycznych, w których bawiąc się wykonują na konkursy plastyczne głównie ilustracje do przeczytanych bajek napisanych przez Panią Walentynę Pawelec.
 • Działalność Koła Poezji Nie-Odkrytej „Szuflada” skupia osoby piszących wiersze, wrażliwych i kochających poezję. Celem jest propagowanie i promowanie lokalnej twórczości amatorskiej w dziedzinie poezji. Największym sukcesem koła było wydanie pięciu tomików poetyckich zawierających wiersze kilkunastu autorów.
 • Klub Seniora skupia kilkudziesięciu mieszkańców osiedli. W ramach działalności odbywają się wycieczki, wyjścia do teatru, do kina, spotkania, wieczorki taneczne. Klub zaprasza wielu interesujących ludzi.
 • Cykl jesiennych zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki-terapeutycznej uzależnień prowadzonych przez certyfikowanego terapeutę uzależnień. Celem jest zwiększenie wiedzy na temat negatywnego wpływu na życie człowieka alkoholu i innych używek oraz działań destrukcyjnych (przemoc, narkotyki, dewastacje).
 • Prowadzone są w okresie wakacji i ferii „Akcja Lato” i „Akcja Zima”, skierowane do dzieci i młodzieży pozostających w tym czasie w miejscu zamieszkania.
 • Przy spółdzielni funkcjonuje świetlica „Kocur”, gdzie prowadzona jest bieżąca działalność opiekuńczo-wychowawcza, zajęcia w kole teatralnym, zajęcia z języka angielskiego. Dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku są pod stałą opieką pracowników placówki.