Podstawowe dane

Radom - miasto na prawach powiatu (powiat grodzki)

stolica Diecezji Radomskiej

Podstawowy kod pocztowy: 26-600
Numer kierunkowy: 48
Powierzchnia ogółem: 11 180 ha
Ludność ogółem: 192 685 (stan na koniec  2021 r.)

Położenie: centralna Polska, Nizina Mazowiecka, Równina Radomska (150 - 200 m n.p.m.); dorzecze środkowej Wisły i Pilicy, nad rzeką Mleczną; województwo mazowieckie - południowa część


Połączenia drogowe:
Miasto leży na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych ze wschodu na zachód i z północy na południe, prowadzących do granic państwa. Krzyżują się tu drogi krajowe:

 • droga nr E77, 7 (Gdańsk - Kraków),
 • droga nr E371, 9 (Radom - Rzeszów),
 • droga nr 12 (Łódź - Lublin).

Tranzytowe przejazdy ułatwiają obwodnice, omijające centrum miasta.

Pobierz interaktywną mapę i podstawowe informacje na temat układu autostrady A-2 oraz dróg ekspresowych w województwie mazowieckim.

Radom jest ważnym węzłem kolejowym, w którym krzyżują się linie Warszawa - Radom - Kraków i Radom - Dęblin oraz linia Radom - Tomaszów Mazowiecki - Łódź.

Odległości do wybranych miast polskich:

 • Warszawa - 100 km
 • Łódź - 135 km
 • Kraków - 192 km
 • Wrocław - 321 km
 • Poznań - 358 km
 • Gdańsk - 442 km

Odległości do wybranych miast europejskich:

 • Kaliningrad - 450 km
 • Wilno - 565 km
 • Bratysława - 588 km
 • Praga - 600 km
 • Berlin - 640 km
 • Kijów - 850 km
 • Moskwa - 1144 km
 • Paryż - 1590 km
 • Wiedeń - 658 km

Odległości do przejść granicznych:

 • z Rosją: Bezledy (410 km)
 • z Litwą: Ogrodniki (396 km)
 • z Białorusią: Kuźnica Białostocka (350 km), Kukuryki (214 km)
 • z Ukrainą: Hrebenne (250 km), Medyka (280 km)
 • ze Słowacją: Chyżne (305 km)
 • z Czechami: Cieszyn (308 km), Kudowa-Słone (445 km)
 • z Niemcami: Świecko (555 km), Olszyna (480 km), Zgorzelec (481 km)
 • przejście morskie (terminale promowe): Gdańsk (448 km), Gdynia (462 km), Świnoujście (634 km)

Najbliższy międzynarodowy port lotniczy:

 • Warszawa-Okęcie (około 100 km)

Lotniska lokalne:

 • Radom-Sadków (2 Ośrodek Szkolenia Lotniczego, lotnisko wojskowo-szkoleniowe) - www.air.radom.pl
 • Radom-Piastów (Aeroklub Radomski, lotnisko trawiaste, sportowo-szkoleniowe) - www.aeroklub.radom.pl


Budżet miasta na 2023 rok:   

 • dochody w łącznej kwocie 1 303 970 194 zł 
 • wydatki w łącznej kwocie 1 442 214 804 zł

Budżet miasta na 2022 rok: 

 • dochody w łącznej kwocie 1 243 948 925 zł
 • wydatki w łącznej kwocie 1 353 148 925 zł

Budżet miasta na 2021 rok: 

 • dochody w łącznej kwocie  1 345 435 615 zł
 • wydatki w łącznej kwocie 1 409 055 807 zł

Aglomeracja Radom:

Gmina Miasta Radomia (miasto Radom w całości)
Gmina Zakrzew (miejscowości: Janiszew, Bielicha, Wacyn, Milejowice, Cerekiew, Zdziechów, Mleczków)
Gmina Jedlnia-Letnisko (miejscowości: Lasowice, Natolin, Rajec Szlachecki, Sadków, Sadków-Górki)
Równoważna liczba mieszkańców 306.967

Szczegółowe informacje w uchwale XLVIII/443/2020