Urzędy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Delegatura
 ul. 11 Listopada 43, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 345 61 39
Archiwum Państwowe
 ul. Wernera 7, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 377-90-50
Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Radomiu
 ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 82 84, 48 362 07 92
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Delegatura w Radomiu
 ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 36 20 870 Sekretariat, 48 36 22 800
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Drogowy w Radomiu
 ul. Wolanowska 61, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 331 04 68
Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego - Delegatura w Radomiu
 ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 360 11 74
Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie - Delegatura w Radomiu
 ul. Piastowska 4, 26-617 Radom
 tel.: 48 670 96 00
Obwodowy Urząd Miar
 ul. Odrodzenia 38, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 365 49 53
II Ośrodek Szkolenia Lotniczego
 ul. Lubelska 150, 26-603 Radom-Sadków
 tel.: (+48) 48 351 15 00, 48 351 13 00
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie - Oddział w Radomiu
 ul. Beliny Prażmowskiego 15, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 67 78