Społeczeństwo

 

Poprzez konsultacje społeczne radomianie wyrażają swoje zdanie na tematy kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta. Realizowane konsultacje są często inicjatywą samych radomian. Stałym elementem konsultacji jest Budżet Obywatelski realizowany od 2013 roku. Już podczas pierwszej edycji radomianie złożyli ogromną liczbę interesujących projektów dotykających różnych dziedzin życia Miasta Radomia.

Jednostką odpowiedzialną za badanie opinii mieszkańców w sprawach istotnych z perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego jest Centrum Komunikacji Społecznej, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać swoje wnioski dotyczące konsultacji dziedzin, którymi się interesują.

Do dyspozycji mieszkańców pozostają punkty czynne nawet do godziny 19.00

W Radomiu zarejestrowanych jest ponad 500 organizacji pozarządowych, z których połowa aktywnie świadczy usługi na rzecz mieszkańców, wspomagając takie dziedziny życia jak sport, kultura, turystyka, a także okazując pomoc osobom niepełnosprawnym czy najuboższym.

Organizacje pozarządowe skupione są w Centrum Organizacji Pozarządowych, które na ich potrzeby udziela miejsc do spotkań, organizuje szkolenia dla organizacji jak i ich liderów, udziela pomocy prawnej.

 

Radomianie jako pierwsi w Polsce mieli możliwość uczestnictwa w konsultacjach społecznych jak i Budżecie Obywatelskim od 16 roku życia.

Radomski Budżet Obywatelski stanowi jedną z najbardziej przystępnych tego typu inicjatyw w Polsce. Projekt składany do Radomskiego Budżetu Obywatelskiego spełnić musi tylko dwa warunki. Projekt musi mieścić się w przeznaczonej na obszar puli środków oraz mieścić się w kompetencjach Gminy Miasta Radomia.

Radomianie jako pierwsi w Polsce mieli do dyspozycji „Urny Mobilne” dzięki, którym mogą oddawać swoje głosy podczas otwartych wydarzeń skierowanych do mieszkańców Miasta Radomia. Urny z obsługą urzędnika są udzielane na wniosek mieszkańców.

W Radomiu zarejestrowanych jest ponad 500 organizacji pozarządowych, oraz ponad 1000 wolontariuszy.

Na podstawie „Mapy Aktywności” można sprawdzić najprężniej działające na terenie Gminy Miasta Radomia organizacje pozarządowe oraz przejrzeć ich strukturę i wybrać taką organizację, która najbardziej odpowiada zainteresowaniom przyszłego wolontariusza.