Kościoły i związki wyznaniowe

Caritas Diecezji Radomskiej
 ul. Kościelna 5, 26-604 Radom
 tel.: (+48) 48 36 52 929, 48 36 51 087
Kuria Diecezji Radomskiej
 ul. Malczewskiego 1, 26-607 Radom 9
 tel.: (+48) 48 34 062 00
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 ul. Okulickiego 32a, 26-601 Radom
 tel.: (+48) 48 362 18 94
Parafia Ewangelicko-Augsburska
 ul. Reja 6, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 73 35
Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja
 ul. Warszawska 15, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 364 71 90
Zbór – Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
 ul. Gen.Okulickiego 9A, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 331 26 98
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Radomiu
 ul. Świętego Wacława 8, 26-600 Radom
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
 ul. Rwańska 6, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 38 06
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Świata
 ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 363 74 88
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Nauczyciela
 ul. Tytusa Chałubińskiego 15, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 69 47