Ulica Malczewskiego

Na ulicy tej niewątpliwie ważnym miejscem jest Dom Jacka Malczewskiego, mieszczący się pod nr 8. Ten najwybitniejszy polski malarz symbolista przyszedł na świat w Radomiu i w tej kamienicy spędził swoje dzieciństwo.

Naprzeciwko tego domu znajdują się dwa budynki Starej Poczty. Starszy, klasycystyczny wybudowany został w pierwszej połowie XIX wieku, nowszy w 1865 roku w stylu neorenesansowym. Jest to najstarszy radomski urząd pocztowy. Dawniej istniała tu również stacja dyliżansów, którymi przewożono podróżnych i korespondencję.

Kamienny łuk łączy pocztę z budynkiem dawnej loży masońskiej z 1818 roku. Eklektyczny obiekt zaprojektował architekt Jakub Kubicki, autor takich dzieł architektury jak Arkady Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie czy projekt Świątyni Opatrzności Bożej. Sam architekt należał do loży masońskiej.

 

 

Po przeciwnej stronie ulicy, u zbiegu z ul. Struga znajduje się budynek "Resursy Obywatelskiej" projektu radomskiego architekta Ludwika Radziszewskiego z 1852 roku. Na wejściem głównym znajduje się tympanon z płaskorzeźbą Caritas oraz posągami trzech muz: Talii, Melpomeny i Euterpe. Dawniej odbywały się tu występy teatru amatorskiego i przyjezdnych trup teatralnych, koncerty, spotkania ze znanymi osobistościami: Henrykiem Sienkiewiczem w 1903 r., Józefem Piłsudskim w 1924 r., artystami, w tym Ludwikiem Solskim i Eugeniuszem Bodo. W okresie drugiej wojny światowej Resursa stała się siedzibą Deutsche Haus – lokalu rozrywkowego dla Niemców. Obecnie mieści się tu Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska. Przed wejściem do budynku rośnie Dąb Wolności, posadzony w listopadzie 1918 r.

 

Z Resursą Obywatelską graniczy budynek dawnego szpitala św. Kazimierza z 1846 roku. Jeszcze w 2002 roku funkcjonował tu oddział ortopedyczny. Aktualnie budynek mieści hotel o wysokim standardzie.

Nieco dalej idąc w kierunku północnym znajduje się plac Żołnierzy 72 Pułku Piechoty, który stacjonował w Radomiu. Na środku placu stoi Mauzoleum płk Dionizego Czachowskiego. Pierwotny monument wzniesiono w 1938 roku przed kościołem bernardynów od strony ul. Żeromskiego. Tam też spoczęły prochy jednego z najwybitniejszych przywódców powstania styczniowego, działającego na terenie guberni radomskiej. Mimo nakazu rozebrania pomnika przez hitlerowców, poszczególne elementy udało się ukryć. Ponownie mauzoleum wybudowano, ale już na obecnym miejscu w setną rocznicę śmierci pułkownika, tj. w 1963 roku. Od 1981 roku prochy Czachowskiego spoczywają w kaplicy bocznej kościoła bernardynów.

 

 

 

 

Po przeciwnej stronie skrzyżowania ulic Malczewskiego i Kelles-Krauza stoi Rogatka Warszawska. Obecny, klasycystyczny budynek powstał w 1834 roku w miejscu drewnianego. Dzisiaj mieści się tu Galeria Rogatka Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej. Swoje dzieła wystawiają tu nie tylko radomianie, ale uzdolnionych malarzy, rzeźbiarzy i fotografików w mieście nie brakuje.