Miejsca Radomskiego Czerwca 1976 r.

Na skraju Parku Leśniczówka, przy ul. 25 Czerwca (dawniej 1 Maja) znajduje się jedna z kilkunastu w kraju Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. W latach 1975–1989 mieściła się tu siedziba Komitetu Wojewódzkiego KP PZPR. To właśnie przed tym gmachem 25 czerwca 1976 roku doszło do słynnych wystąpień robotniczych. Wielu mieszkańców miasta w ten sposób okazało sprzeciw wobec decyzji władz PRL o podwyżkach cen żywności. Za bunt, ale przede wszystkim ogromną odwagę i pragnienie wolności miasto było przez lata represjonowane.

Kilkaset metrów dalej na południe ul. 25 Czerwca, przy skrzyżowaniu z ulicą Żeromskiego znajdują się trzy pomniki, jeden obok drugiego. Pierwszy pomnik to krzyż ustawiony na pamiątkę przymusowego podziękowania carowi Aleksandrowi II za uwłaszczenie chłopów, drugi – kamień węgielny pod budowę pomnika Czerwca 1976 Roku, trzeci – kamień z granitową płytą upamiętniającą pobyt w Radomiu papieża Jana Pawła II 4 czerwca 1991 roku.