Porady prawne dla mieszkańców świadczone w COP przez Wolontariuszy Fundacji ACADEMIA IURIS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i uznając wagę społecznego zapotrzebowania, Prezydent Miasta Radomia zaprasza wszystkie osoby, które nie stać na płatną pomoc prawnika do korzystania z bezpłatnych porad prawnych prowadzonych przez Wolontariuszy FUNDACJI ACADEMIA IURIS www.academiaiuris.pl.


§ Porady adresowane są do osób niezamożnych z miasta Radomia.

§ Pomoc prawna świadczona jest na cotygodniowych dyżurach odbywających się w stałych godzinach.

§ Sprawy polegające na udzieleniu informacji o obowiązujących przepisach bądź pomoc przy wypełnieniu formularzy mogą być załatwione na tym samym dyżurze przez wolontariuszy (którzy są prawnikami).

§ Porady prawne (sprawy, w których konieczne jest dokonanie analizy kilku przepisów lub inne bardziej skomplikowane) są udzielane przez wolontariuszy tylko po uprzedniej konsultacji z prawnikiem konsultantem (osobą, która jest fachowym pełnomocnikiem adwokatem lub radcą prawnym), który prowadzi oddzielne spotkania wyłącznie z wolontariuszami.

§ Porady prawne udzielane są w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, przy ul. A. Struga 1 w każdy CZWARTEK w godz. od 16:30 do 18:30 (w okresie letnim, tj. lipiec, sierpień w godz. od 14:00 do 15:30).

§ Więcej informacji dot. powyższego tematu, uzyskać można w Centrum Organizacji Pozarządowych pod nr tel.: 48 36 20 491, 48 36 20 492.

Z uwagi na wielkie zainteresowanie poradami prawnymi prowadzonymi przez wolontariuszy Fundacji ACADEMIA IURIS, Centrum Organizacji Pozarządowych, uprzejmie prosi o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania w Centrum w formie pisemnej - osobiście, telefonicznie (48 36 20 491, 36 20 492) lub drogą mailową: cop@umradom.pl.