Centrum Organizacji Pozarządowych

                       

 

 

Kontakt:
ul. Andrzeja Struga 1
26-600 Radom
e-mail: cop@umradom.pl
tel.: 48 362 04 92, 48 362 04 91
 

Kierownik
Jarosław Szczepaniak
j.szczepaniak@umradom.pl
tel. kom. 509 972 386