Kampania 1% dla OPP

Zaprocentuj dla Radomia - Zostaw 1% w Radomiu!

 

1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (posiadającej status OPP).

Przekazywaniem pieniędzy z 1% zajmują się urzędy skarbowe, a warunkiem przekazania jest złożenie w terminie przez podatnika deklaracji i zapłacenie przez niego podatku (w pełnej wysokości). Przekazana kwota jest pomniejszana o koszty przelewu.