Kontakt

 

Wydział Funduszy Unijnych

Urząd Miejski w Radomiu 

ul. J.Kilińskiego 30

26-600 Radom

pok. 309

tel. (48) 36 20 631

fax (048) 36 20 615

e-mail: projekty@umradom.pl  

 

Wydział Funduszy Unijnych Urzędu Miejskiego zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy finansowej, pozyskiwaniem środków pomocowych i innych pozabudżetowych, współpracą w zakresie pozyskiwania środków pomocowych z komórkami organizacyjnymi Urzędu.

W sprawie konkretnego projektu należy kontaktować się z odpowiednim wydziałem merytorycznym/ jednostką realizującą projekt.