Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej „Nad Potokiem”
 ul. Struga 88, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 344 86 72, 48 344 85 25, 48 344 86 89
Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy
 ul. Wyścigowa 16, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 360 45 86, (+48) 48 360 45 87
Dom Pomocy Społecznej
 ul. Z. Holszańskiej 13, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 340 42 20
Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza
 ul. Garbarska 35, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 369 93 79