Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Podstawowym celem działania Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych jest zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie naturalnej opieki rodzicielskiej.

Na terenie Miasta Radomia funkcjonuje:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza„Słoneczny Dom”

Główną siedzibą Placówki jest budynek w Radomiu przy ul. Dzierzkowskiej 9, natomiast siedzibą Mieszkania Usamodzielnienia jest budynek przy ul. Wydmowej 19.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom" działająca jako zespół placówek opiekuńczo - wychowawczych jest placówką wielofunkcyjną i liczy łącznie 44 miejsca dla dzieci objętych opieką całodobową.

Placówka realizuje zadania przewidziane dla:

  • placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – dwie grupy mieszkaniowe po 10 miejsc, przeznaczonej dla dzieci i młodzieży, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, zapewniającej całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
  • placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego na 10 miejsc, przeznaczonej dla dzieci i młodzieży, zapewniającej opiekę dzieciom i młodzieży od 11 roku życia na podstawie rozstrzygnięcia sądu w sprawach opiekuńczych, wymagających natychmiastowego rozpoczęcia sprawowania opieki i wychowania. W wyjątkowych przypadkach do placówki interwencyjnej mogą być przyjmowane dzieci młodsze.
  • mieszkania usamodzielnienia na 14 miejsc przeznaczonego dla młodzieży przygotowującej się do opuszczenia Placówki. W wyjątkowych wypadkach mogą być kierowane do mieszkania dzieci młodsze.

Mieszkanie Usamodzielnienia zlokalizowano w piętrowym, wolnostojącym budynku zakupionym przez Gminę Miasta Radom. Wokół budynku znajduje się niewielka działka z miejscem na grillowanie, drobne prace ogrodnicze. Młodzież mieszka w pokojach 2-3 osobowych (dziewczęta na poddaszu, chłopcy na piętrze). Na parterze znajduje się przestronna kuchnia (z pełnym wyposażeniem), jadalnia z dużym stołem (do wspólnych posiłków), salon.

W mieszkaniu mieszka 14 wychowanków ze „Słonecznego Domu”, a opiekę pedagogiczną sprawuje 5 wychowawców oraz osoba porządkowo-gospodarcza. Młodzież pod okiem swoich opiekunów samodzielnie robi zakupy, przyrządza wszystkie posiłki, sprząta, itp.

Celem utworzenia mieszkania usamodzielnienia było stworzenie warunków zbliżonych do rodziny naturalnej, w których młodzież mogłaby opanować niezbędne w życiu dorosłym nawyki i umiejętności. Formy pracy z młodzieżą w tym domu opierają się na ich gotowości do podejmowania decyzji i współdziałania. Wychowawcy czuwają nad bezpieczeństwem, wszechstronnym rozwojem, edukacją. Pełnią role animatorów, organizatorów i partnerów dla podopiecznych. Ich działania oparte są o zasadę stosowania rozumnej swobody, angażowania w życie grupy, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i wybory każdego dziecka.

Dane kontaktowe:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom”
ul. Dzierzkowska 9
tel.: 48 385 88 13, 48 385 88 14
fax: 48 363 77 55
e-mail: slonecznydom@tkdami.net
strona internetowa: www.sloneczny.dom.prv.pl 

 

Dokumenty do pobrania: