Domy dla bezdomnych

Domy dla bezdomnych udzielają schronienia i pomocy osobom bezdomnym. Działania obejmują również prowadzenie pracy socjalnej oraz specjalistycznego poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Działalność domów dla bezdomnych skupia się również na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie oraz niezbędnej odzieży.

Na terenie Miasta Radomia funkcjonują dwa domy dla bezdomnych.

Dom dla Bezdomnych Kobiet
ul. Zagłoby 3
tel.: 48 365 26 29
W okresie jesienno-zimowym w ramach realizacji zadań na rzecz bezdomnych prowadzona jest noclegownia dla mężczyzn i dla kobiet.

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Słowackiego 188
tel.: 48 360 01 91