Hospicja

Hospicjum Królowej Apostołów
 ul. Wiejska 2, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 360 48 54
Stowarzyszenie im. O. Pio
 ul. Warzywna 3/9, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 383 07 88
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Domowe i Poradnia Leczenia Bólu
 ul. 1905 Roku 20, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 360 19 78
Hospicjum Caritasu Diecezji Radomskiej
 ul. Kościelna 5, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 365 29 29, 48 365 10 87