Pozostałe instytucje

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha
 ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 62 76, 48 362 11 27 do 29 - centrala
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
 ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom
 tel.: (+48) 48 345 15 94 - sekretariat, 48 345 15 89 - tel. całodobowy, 48 345 15 89 - centrala