Prace nad wdrożeniem Strategii Marki Radom

Prace nad wdrożeniem Strategii Marki Radom są prowadzone od 2010 roku w sposób określony w tym dokumencie. Wszystkie działania służą realizacji postawionych przez strategię celów. Do końca 2011 roku udało nam się podjąć wiele inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla rozwoju Radomia, w tym m.in.:

 

 • zaangażować do niezwykle efektywnej i konstruktywnej współpracy radnych Rady Miejskiej w Radomiu aktualnej i minionej kadencji, oraz znaleźć zrozumienie i pomoc dla projektu wśród licznych przedstawicieli radomskich władz samorządowych i państwowych,
 • nawiązać czynną współpracę, w tym współpracę wizerunkową, z czołowymi radomskimi podmiotami gospodarczymi, naukowymi, edukacyjnymi i społecznymi, 
 • utworzyć robocze zespoły do spraw współpracy pomiędzy samorządem, nauką i biznesem, które wspólnie mają pracować nad aspekatami rozwojowymi i wizerunkowymi miasta i regionu,
 • pozyskać ważnych dla wizerunku miasta Ambasadorów Marki Radom,
 • zapoznać z Marką Radomia kilkuset urzędników, pracowników jednostek podległych, spółek miejskich oraz mieszkańców Radomia nie związanych z jednostkami samorządowymi,

 

oraz tych, które pozwalają nam bezpośrednie "dotknięcie" radomskiej precyzji i techniki, w tym m.in.:

 

 • skutecznie wypromować zdolnych Radomian, którzy swoje sukcesy odnoszą w edukacji, sporcie, czy kulturze,
 • rozpocząć systematyczne wdrażanie spójnego systemu wizerunkowego, w tym podjęcie prac nad ujednoliceniem linii graficznych wszelkich miejskich materiałów promocyjno-informacyjnych,
 • uruchomić jedną z najnowocześniejszych w Polsce miejską stronę internetową,
 • rozpocząć - jako jedno z pierwszych miast w Polsce - i ciągle uatrakcyjniać obecność miasta na portalach społecznościowych (Facebook, Goldenline, Blip, Twitter, Youtube),
 • ustalić jasne zasady udzielania patronatów i wsparcia organizacyjnego,
 • zorganizować i wpisać na stałe w miejski kalendarz wydarzeń nowe wydarzenia, jak np. Radomski Piknik Naukowy, czy Pięciobój Precyzyjny,
 • rozpocząć - przy współpracy z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu - prace nad przygotowaniem ciekawej oferty turystyczno-rekreacyjnej naszego miasta,
 • utworzyć punkt promocyjno-informacyjny w jednej z radomskich galerii handlowych,
 • rozpocząć prace nad stworzeniem pierwszego profesjonalnego systemu informacji miejskiej,
 • przeprowadzić tematyczne kampanie wizerunkowo-informacyjne, 
 • przeprowadzić na ważnych konferencjach, spotkaniach, festiwalach i debatach samorządowych prezentację nowego wizerunku Radomia,
 • wykorzystać AirShow oraz inne ważne wydarzenia odbywające się w i poza Radomiem, do skutecznej - co potwierdzają liczne sygnały - komunikacji nowego wizerunku Radomia.

 

To oczywiście tylko wybrana część wszystkich działań. Cieszy natomiast fakt, że coraz częściej ważne inicjatywy budowania nowego wizerunku Radomia w oparciu o Strategię Marki Radom, są dziełem miejskich środowisk i aktywnych mieszkańców naszego miasta. Świadczy to o rosnącym zainteresowaniu mieszkańców sprawami Radomia, w tym sprawami jego wizerunku.