Wzorce tablic informacyjnych

Sposób prezentacji informacji o dofinansowaniu, bądź innej formie udziału Gminy Miasta Radomia w prowadzonej, bądź ukończonej inwestycji.

Projekt informacji o dofinsowaniu bądź innej formie udziału Gminy Miasta Radomia w prowadzonej, bądź ukończonej inwestycji powinien być przygotowywany indywidualnie dla każdej z inwestycji z uwzględnieniem:

-  ustalonych i obowiązujących wytycznych umowy / porozumienia,

- warunków w jakich taka informacja ma być prezentowana,

- założeń ujętych w poniższych przykładach.

Przygotowując projekty tablic lub innych znaków, zawierających zarówno oznaczenia słowne, jak i znaki miejskie (herb lub logotyp), zobowiązani są Państwo do uzyskania opinii nt. ww projektu. W tym celu pliki graficzne należy przesłać do Kancelarii Prezydenta Miasta Radomia, na adres e-mail: marka@umradom.pl (bądź bezpośrednio do jednostki nadzorującej Państwa projekt), przed przystąpieniem do ich produkcji i ekspozycji.

Urząd Miejski w Radomiu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przedstawianych projektach.

 

Przykłady dopuszczalnych form graficznych: