Policja i inne służby bezpieczeństwa

Komenda Miejska Policji
 ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 345 30 30, 48 345 31 44
Komisariat Policji I
 ul. Trauguta 30, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 345 33 50, 345 33 53
Komisariat Policji II
 ul. Świerkowa 49, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 345 33 11
Komisariat Policji III
 ul. Batalionów Chłopskich 6/8, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 345 39 40
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
 ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 91 91
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
 ul. Traugutta 57, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 36 88 998, 998
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Delegatura
 ul. 11 Listopada 43, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 345 61 39
Straż Miejska
 ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 04 64, 986
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej
 ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 344 78 94
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 Państwowej Straży Pożarnej
 ul. Potkańskiego 50, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 332 28 94