Telefony alarmowe

  • Policja 997
  • Straż Pożarna 998
  • Straż Miejska 986
  • Pogotowie ratunkowe 999
  • Pogotowie energetyczne 991
  • Pogotowie gazowe 992
  • Pogotowie ciepłownicze 993
  • Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
  • Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112