Logotyp Marki Radom

Logotyp Marki Radom jest znakiem zastrzeżonym, który używany może być wyłącznie za zgodą Urzędu Miejskiego w Radomiu i zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze Logotypu Marki Radom.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na pola ochronne znaku, oraz wersję kolorystyczną uzależnioną od tła na którym logotyp będzie eksponowany.

Projekt w którym użyto logotypu Marki Radom, bądź herbu Miasta Radomia, należy przesłać do zaopiniowania (przed podjęciem prac produkcyjnych, np. przed drukiem, przed opublikowaniem strony internetowej) na adres: marka@umradom.pl lub przedstawić w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 pok. 103.

Logotyp Marki Radom jest znakiem zastrzeżonym, dlatego jego użycie na jakimkolwiek polu eksploatacji bez uzyskania zgody / pozytywnej opinii Urzędu Miejskiego w Radomiu (Kancelaria Prezydenta) jest niedozwolone.

PLIKI DO POBRANIA: