Dla turystów

  

Radom leży w centrum Równiny Radomskiej, stanowiącej część Niziny Mazowieckiej w widłach Wisły i Pilicy. Zachowane zabytki, klimat królewskiego i postindustrialnego Radomia, wielość imprez kulturalnych i sportowych sprawią, że goście nie będą się u nas nudzić. Unikatem w skali kraju jest świetnie zachowany dawny układ urbanistyczny od wczesnośredniowiecznego grodziska do XIX-wiecznego centrum, które swoją funkcję pełni po dziś.

W poznaniu atrakcji turystycznych miasta i najbliższej okolicy pomogą z pewnością wędrówki szlakami pieszymi czy rowerowymi. Szczegółowe informacje na temat szlaków turystycznych, bogactwa zabytków i związanych z nimi wydarzeń historycznych, każdy turysta znajdzie w jednym z najlepszych na Mazowszu Centrum Informacji Turystycznej.

Do odwiedzenia Radomia w ramach turystyki weekendowej zachęcają także ciekawe imprezy jak np. największe w Polsce i w tej części Europy Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show, Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, Uliczka Tradycji czy Święto Chleba.

Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą turystyczną Radomia w zakładce „Turystyka”.