Polityka Ekologiczna w Urzędzie Miejskim


Zaczynamy od siebie - polityka ekologiczna w Urzędzie Miejskim

W myśl jej założeń,  wszyscy  pracownicy Urzędu Miejskiego zobowiązani są do podejmowania w związku z wykonywaną pracą działań, których celem jest: zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie zużycia wody oraz minimalizacja i segregacja wytwarzanych odpadów.

System segregacji odpadów działa w oparciu o pojemniki ustawione w pokojach  - tekturowe na makulaturę  oraz na korytarzach – kolorowe, plastikowe na szkło i tworzywa sztuczne. Na terenie Urzędu Miejskiego, funkcjonuje też  gniazdo recyklingowe, gdzie można wrzucać puszki aluminiowe, zużyte baterie oraz przeterminowane lekarstwa. W Urzędzie Miejskim pozbywamy się odpadów w sposób świadomy, ekonomiczny, a także przyjazny środowisku. Zmieniamy swoje nawyki, aby mądrze i ekonomicznie korzystać z zasobów środowiska już poprzez tak proste czynności jak np. wyłączenie zbędnego światła, „czuwania” komputerów i drukarek, zgłaszanie awarii i segregowanie śmieci.

W 2014 roku miejsca segregacji odpadów znajdujące się na terenie Urzędu Miejskiego w Radomiu zostały doposażone w urządzenia do zgniatania butelek PET.

Polityka ekologiczna w Urzędzie Miejskim w Radomiu przyjęta została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 3576/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r.