Radomski Informator Kulturalny

We wrześniu tego rok po raz pierwszy przyznamy Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza. Podkreślam ten fakt, bo postrzegam go jako poważną, znaczącą próbę budowania wizerunku Radomia jako miasta otwartego, miasta kultury. Radom na czas jakiś stanie się stolicą polskich pisarzy, polskich artystów, co ma podkreślać towarzyszący przyznaniu nagrody festiwal „Opętani literaturą”. Pojawią się na nim m.in. Rita Gombrowicz, Jerzy Radziwiłowicz, Mariusz Bonaszewski, Jerzy Jarzębski, Zbigniew Kruszyński, Grzegorz Turnau, Maja Kleszcz, Jerzy Sosnowski – tak wspaniałe nazwiska same mówią o randze wydarzenia. To początek kolejnego etapu – zapewne długiej, ale wierzę, że zwieńczonej sukcesem – drogi do zmiany postrzegania naszego miasta w kraju i za granicą.
 
We wrześniu mowa ojczysta i literatura wysuną się w radomskiej kulturze na pierwszy plan. Będziemy przecież jeszcze czytać „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza, odbędzie się, już po raz jedenasty, otwarty konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii.
 
Ale i wystaw plastycznych otworzy się sporo. Będziemy mogli podziwiać m.in. nowoczesne projekty Jenny Brockmann, Antoniego Grabowskiego czy Wojciecha Kubiaka, ale też obrazy Andrzeja Minajewa oraz rysunki Krzysztofa Mańczyńskiego, który nigdy nie stronił od komentowania rzeczywistości społeczno-politycznej. Stąd ciekawy tytuł jego ekspozycji – „Orzeł biały na tle nerwowym”.
 
Nie zapominajmy, że wrzesień to miesiąc niezwykle ważnych wydarzeń naszej historii. W tym roku szczególnie uroczyście wspominać będziemy kolejną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Odsłonięty zostanie pomnik Żołnierzy 72. Pułku Piechoty im. płk. Dionizego Czachowskiego, otwarta izba pamięci pułku. Ale też rocznice wydarzeń 9 i 17 września będą miały godną oprawę.
 
Wrzesień to również początek nowego sezonu w Teatrze Powszechnym i Radomskiej Orkiestrze Kameralnej. A także Uliczka Tradycji. Tym razem jedna z największych imprez miejskich poświęcona będzie sztuce cyrkowej. Szczegóły na kolejnych stronach informatora, w kalendarium na stronie radom.pl, a także na profilu FB Kultura Radom.
 
Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia