Edukacja

Edukacja jest fundamentalnym warunkiem ekonomicznego i społecznego rozwoju miasta Radomia.

Szczególną uwagę miasto przykłada do kształcenia młodzieży w zawodach technicznych. Technika i precyzja są tym, na co Radom stawia, realizując cele edukacyjne i wychowawcze. Hasło promocyjne „Radom – siła w precyzji” znajduje w oświacie historyczne uzasadnienie. Radom stał bowiem dawnymi laty wielkim przemysłem i był to w dużej mierze przemysł techniczny - precyzyjny. Spuścizną po tamtych czasach jest świetnie zorganizowana sieć radomskich zawodowych szkół ponadgimnazjalnych, w których uczniowie i słuchacze mogą zdobyć najwyższe kwalifikacje i przygotować się do pracy w wybranym zawodzie. Imponujący dorobek ma także w mieście edukacja humanistyczna, realizowana w renomowanych liceach ogólnokształcących i szkołach artystycznych.

Radom szczyci się swoimi szkołami technicznymi.  W ostatnich latach wizytówkami miasta  są  Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki oraz Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte. Z kolei po stronie szkół licealnych prym wiedzie Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Jana Kochanowskiego, znany w kraju jako „kuźnia olimpijczyków”. Ta szkoła ma w swoim dorobku wychowanie ponad 1000 laureatów olimpiad i konkursów szczebla krajowego i międzynarodowego.

Koroną radomskiej oświaty są oczywiście szkoły wyższe. W mieście czynnie działa kilkanaście wyższych uczelni. Najstarszą z nich jest Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny (dawna Politechnika Radomska), który kształci studentów m.in. na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Wydziale Mechanicznym, Wydziale Transportu i Elektroniki, Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym, czy Wydziale Sztuki.