Placówki naukowo-badawcze

Łaźnia, ul. Traugutta 31/33 - American Corner Radom
ul. Traugutta 31/33, 26-600 Radom
tel.: 48 381 67 88
fax: 48 381 67 88
e-mail: radom@amcorners.pl
www: http://www.amcorners.pl/radom/

Porozumienie dotyczace powstania Centrum Informacji i Kultury American Corner podpisane zostało w Ambasadzie USA w Warszawie i było efektem listu intencyjnego , który w czerwcu 2011 roku podpisali prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak oraz ambasador USA Lee Feinstein.

Oficjalne otwarcie American Corner Radom nastapiło 22 maja 2012 r.

W ramach współpracy z Ambasadą Amerykańska prowadzi działalność kulturalno-oświatową na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki.