System gospodarki odpadami komunalnymi

 

W ramach systemu gospodarki opadami komunalnymi Gmina Miasta Radomia zapewnia właścicielom nieruchomości zamieszkałych pozbywanie się odpadów komunalnych poprzez:

  • odbiór z terenu nieruchomości następujących frakcji odpadów:

- suche          - gabaryty       - zmieszane 

- szkło           - zielone          - popiół i żużel

  • przyjmowanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
  • przyjmowanie przeterminowanych leków w wyznaczonych aptekach na terenie miasta
  • odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w mobilnych punktach odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

O sposobie gromadzenia odpadów decyduje właściciel nieruchomości.

PAMIĘTAJ WYBÓR ZMIESZANEGO SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW
NIE OZNACZA ODBIORU WSZYSTKICH ODPADÓW WPROST Z NIERUCHOMOŚCI!

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Jak prawidłowo segregowaćOpłatyPodział miasta na sektory - charakterystyka sektorówDeklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiWykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - PSZOKMiejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowaniaZużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - elektroodpadyKomunikaty, wyjaśnienia, najczęściej zadawane pytania dotyczące gospodarki odpadamiEdukacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymiPrawoAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymiPoziomy recyklingusegregacja odpadów w przestrzeni publicznej - program pilotażowySegregacja na facebooku
O segregacji w interncieAplikacja Evenio