Uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Podjęte przez Radę Miejską w Radomiu uchwały dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Radomia: