Najważniejsze inwestycje

Władze miasta poprzez swoje działania inwestycyjne dążą do stworzenia w Radomiu spójnego, dobrego systemu infrastruktury miejskiej, z korzyścią zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów. Dlatego wielką wagę przywiązuje się nie tylko do modernizacji miejskich ulic, poprawy drożności komunikacyjnej miasta, ale np. do ochrony środowiska, czy rozrywki i kultury fizycznej.

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych dla miasta projektów inwestycyjnych, które już są, bądź w niedługim czasie zostaną zrealizowane.