Udogodnienia inwestycyjne

Radom deklaruje gotowość wsparcia inwestycji poprzez udogodnienia dla przedsiębiorstw chcących inwestować w naszym regionie. Są to między innymi:

Perspektywiczne plany rozwojowe miasta wiążące się z funkcjonującą na terenie Radomia specjalną strefą ekonomiczną i terenami przygotowanymi przez gminę na cele inwestycyjne.

Inwestorzy podejmujący działalność gospodarczą w Radomiu mogą ubiegać się o skorzystanie z ulg i preferencji wynikających z zasad stosowania w Polsce pomocy publicznej. Pomoc ta może sięgać do 55% wartości nakładów inwestycyjnych.

 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Zwolnienie w ramach pomocy de minimis, na okres 5 lat od podatku od nieruchomości na grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich część stanowiącą nową inwestycję i będące własnością lub znajdujące się w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorcy, który na terenie Radomia zrealizuje nową inwestycję o wartości przekraczającej  1000 000 zł netto i utrzyma działalność gospodarczą związaną z ta inwestycją przez cały okres zwolnienia.


Miasto dokłada wszelkich starań, aby wszystkie tereny przeznaczone pod inwestycje objęte były aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.