Organizacje Pozarządowe

 

                       

W Radomiu zarejestrowanych jest około 700 organizacji pozarządowych, z których połowa aktywnie świadczy usługi na rzecz mieszkańców, wspomagając takie dziedziny życia jak sport, kultura, turystyka, a także okazując pomoc osobom niepełnosprawnym czy najuboższym. Mnogość organizacji pozarządowych i ich aktywna praca są świadectwem przedsiębiorczości radomian i zaangażowania w sprawy miasta i mieszkańców.

Wsparciem dla stowarzyszeń jest utworzone przez Urząd Miejski Centrum Organizacji Pozarządowych. Działają także instytucje wspierające dialog i współpracę władz z III sektorem. Są to: Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Radomska Rada Seniorów oraz Gminna Rada Sportu.