Razem o budżecie miasta na 2014 rok

 

Prezydent Miasta Radomia wydał zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych  budżetu obywatelskiego na 2014 rok 

Kwota budżetu obywatelskiego wyniesie  łącznie 3 000 000 zł.  Oznacza to, że na projekty każdego z pięciu okręgów wyborczych do Rady  przeznaczone zostanie 500 000 zł . Tyle samo, również 500 000 zł,  będzie do dyspozycji na projekt ogólnomiejski.

Swoje propozycje do ujęcia w budżecie będą mogli złożyć wszyscy mieszkańcy powyżej 16 lat.  Formularze w tym celu można będzie pobrać ze strony internetowej miasta www.radom.pl albo – w formie papierowej  - w Biurze Rady Miejskiej, Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Komunikacji Społecznych, gdzie także będzie je można złożyć po wypełnieniu.  Formularze będzie można wypełnić i złożyć także podczas spotkań prezydenta z mieszkańcami.

Propozycje te będą weryfikowane przez merytoryczne wydziały urzędu pod kątem możliwości ich realizacji, gospodarności, kosztu realizacji i możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które ten projekt będzie generował w przyszłości. Następnie pozytywnie zweryfikowane  propozycje zostaną przekazane do Zespołu Opiniującego, w skład którego  wchodzą Prezydent Miasta, zastępca Prezydenta nadzorujący inwestycje miejskie, Skarbnik Miasta, dyrektor Wydziału Inwestycji, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej, przewodniczący klubów Rady Miejskiej, przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, przedstawiciel Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia. 

Zespół Opiniujący  dokona ostatecznego podziału zgłoszonych projektów pod kątem zakwalifikowania ich do kategorii projektów lokalnych (okręgowych), bądź kategorii projektów o charakterze ogólnomiejskim i  opracuje ich ostateczne listy, podlegające głosowaniu.

Z tych list sami mieszkańcy w drodze głosowania i oceny projektów w skali od 0 do 5  wybiorą te, które ostatecznie zostaną zrealizowane. Głosować można będzie za pośrednictwem internetu lub przez karty do głosowania w punktach, które zostaną podane do wiadomości publicznej. Realizowane będą te projekty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Konsultacje przyszłorocznego budżetu obywatelskiego ruszą już od 2 kwietnia, a zakończą się do 15 listopada.