Dane statystyczne

Radom charakteryzuje się znacznie wyższym, niż średnia kraju i województwa mazowieckiego, udziałem młodych w strukturze demograficznej. Ludność w wieku przedprodukcyjnym w Radomiu w 2009 r. wynosiła 40,790 osób natomiast ludność w wieku produkcyjnym wynosiła 145,391 osób. Dane te wskazują na to, iż Radom ulega procesowi odmładzania się całego społeczeństwa.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje oraz dane na temat demografii mieszkańców, gospodarki a także bezrobocia.