Projekty dofinansowane w latach 2004-2006

  

Gmina Miasta Radomia w latach 2004-2006 realizowała 21 projektów z następujących programów:

  • PHARE – 3 umowy na kwotę dofinansowania 800 580,00 zł
  • Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C - 1 umowa na kwotę dofinansowania 137 567,70 zł
  • Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - 1 umowa na kwotę dofinansowania 84 200,00 zł
  • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - 12 umów na kwotę dofinansowania 23 239 252,66 zł
  • Fundusz Spójności – 1 umowa na kwotę dofinansowania 121 274 549,00 zł
  • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) – 2 umowy na kwotę dofinansowania
    4 225 865,00 zł
  • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) - 1 umowa na kwotę dofinansowania 377 698,79 zł

 

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PROJEKTÓW UNIJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA:

PHARE:

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C:

Inicjatywa wspólnotowa EQUAL:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:

Fundusz Spójności:

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw:

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Funduszy Unijnych i Strategii

Urząd Miejski w Radomiu

ul. J.Kilińskiego 30

26-600 Radom

pok. 309

tel. (48) 36 20 631

fax (048) 36 20 615

e-mail: projekty@umradom.pl