Fundusze i projekty unijne

Radom należy do miast o liczącym się potencjale gospodarczym i wysokim poziomie wykształcenia mieszkańców. Leży na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych i jest coraz lepiej skomunikowany z innymi ośrodkami gospodarczymi naszego kraju. Znaczące inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej czy wodociągowej, poszerzenie strefy ekonomicznej czy uzbrajanie nowych terenów pod inwestycje powodują, że miasto coraz prężniej się rozwija i jest coraz bardziej atrakcyjne gospodarczo.


Ważnym argumentem przemawiającym na korzyść lokowania biznesu w Radomiu jest m.in. wykwalifikowana kadra pracowników oraz atrakcyjne udogodnienia inwestycyjne. Stale podnoszący się poziom kształcenia technicznego oraz bogata oferta rynku pracy są również poważnym argumentem za wyborem Radomia jako miejsca na rozpoczęcie lub poszerzenie działalności gospodarczej. Przykładami może być np. budowa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów czy rozbudowa Fabryki Broni „Łucznik” - Radom.

Radom jest dobrym przykładem ekspansji sektora prywatnego oraz zmian zachodzących w strukturze własnościowej. Gospodarka Radomia oparta jest o rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w sferze produkcji, usług i handlu.