Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Malenickiej w Radomiu

 

      

„Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Malenickiej w Radomiu”

 

PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

PRIORYTET: III Rozwój lokalny

DZIAŁANIE: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

LLkalna infrastruktura spo

LoLo ObszJEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 875 523,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 4 406 642,00 zł

 

OPIS PROJEKTU: 

W ramach projektu „Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Malenickiej  29 w Radomiu” zostały zrealizowane następujące zadania:

  • wykonanie projektu budowlanego,
  • przeprowadzenie procedury przetargowej,
  • rozbiórka starych budynków,
  • wykonanie robót budowlanych,
  • zagospodarowanie terenu.

Budynek składa się dwukondygnacyjnej części dydaktycznej zlokalizowanej wzdłuż ul. Malenickiej oraz jednokondygnacyjnej części zespołu żywienia i jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej z zapleczem zlokalizowanych w głębi działki. Budynek nie jest podpiwniczony. Część dydaktyczna szkoły posiada dwie kondygnacje i połączenie z segmentem sali gimnastycznej korytarzem prowadzącym przez parterowy segment żywieniowy. Wejście główne do budynku szkoły zaprojektowano od strony ul. Malenickiej, a dodatkowe wejścia boczne usytuowano na końcu korytarza części dydaktycznej i na końcach korytarza przebiegającego wzdłuż sali gimnastycznej. Na parterze, bezpośrednio przy wejściu do budynku zlokalizowano pomieszczenie dla woźnych, gabinet dyrektora z sekretariatem, archiwum, księgowość oraz 11 boksów szatniowych dostępnych z korytarza, na którym znajdować się będą schowki na rzeczy podręczne uczniów. Na parterze zaprojektowano 4 sale lekcyjne (dla dzieci w klasach 0-3 i 2 szatnie dla uczniów tych klas, świetlicę, bibliotekę z zapleczem, sklepik uczniowski, pomieszczenie gospodarcze oraz węzeł sanitarny. Na parterze części została zaprojektowana kotłownia gazowa. Na piętro budynku prowadzą dwie klatki schodowe oraz winda w holu głównym. Na piętrze zlokalizowano 5 sal lekcyjnych, pracownię informatyki, pracownię techniki z zapleczem, pracownię zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, pokój nauczycielski, gabinet zastępcy dyrektora, pokój pielęgniarki, gabinet logopedy i pedagoga, aneks kuchenny dla nauczycieli, pomieszczenie gospodarcze oraz węzeł sanitarny. Osoby niepełnosprawne korzystają z zaprojektowanej przy wejściu głównym pochylni oraz dźwigu osobowego.

Powierzchnia zabudowy szkoły wynosi 2 261,34 m2, projektowana powierzchnia użytkowa szkoły - 3 004,90 m2, projektowana kubatura szkoły - 18 844,00 m3.