Herb

                                                      HERB MIASTA RADOMIA
 
wersja podstawowa   wersja uroczysta
     
                                                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Wzory herbu i herbu uroczystego ustalone są uchwałą nr 76/90 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia herbu Miasta Radomia.

Herbem Miasta Radomia jest wizerunek przedstawiający w polu czerwonym biały mur z pięcioma blankami z trzema wieżami o trzech blankach każda, z których środkowa jest wyższa oraz bramą, w której majuskuła R biała, nad bramą mitra książęca, nad tarczą korona królewska. Herb Radomia w wersji uroczystej zawiera ponadto po prawej stronie bramy herb papieża Jana Pawła II oraz labry z pokryciem białym i takim samym podbiciem.

Herb Miasta Radomia podlega ochronie prawnej. Herb Miasta może być używany w celach identyfikacyjnych jedynie przez organy i instytucje miejskie, miejskie jednostki organizacyjne, osoby prawne, których jedynym właścicielem jest Miasto Radom oraz spółki prawa handlowego, których wszystkie akcje lub udziały są własnością Miasta.

(Statut miasta Radomia, rozdział I, §4, §5)

Pliki graficzne z Herbem Miasta Radomia należy przesłać do zaopiniowania - przez np. drukowaniem, publikacją w internecie, itp.- na adres: marka@umradom.pl.

Pliki w różnych formatach do pobrania (aby otrzymać dodatkowe pliki prosimy wysłać e-mail na adres marka@umradom.pl):