Głosowanie

Zasady głosowania w projekcie Budżet Obywatelski 2014

Termin głosowania 10 czerwca – 30 sierpnia 2013

Głosowanie polega na ocenie inwestycji (zadań, projektów) poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kolumnie po prawej stronie karty do głosowania. Należy dokonać oceny w skali od 0 (oznacza to projekt w Państwa opinii niepotrzebny) do 5 (oznacza to projekt w opinii Państwa bardzo potrzebny).

Głosujący może ocenić wszystkie projekty lokalne w każdym z okręgów wyborczych, kilka z nich lub tylko jeden. Takie same zasady oceny
i głosowania dotyczą projektów ogólnomiejskich.

Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola, jest to traktowane jako brak zdania.

Głosowanie przy urnie

Mieszkaniec miasta po okazaniu dowodu osobistego lub (w przypadku osób między 16 a 18 rokiem życia)  legitymacji szkolnej wraz z oświadczeniem rodzica otrzymuje kartę do głosowania, której odbiór potwierdza własnoręcznym podpisem. Kartę do głosowania po wypełnieniu mieszkańcy wrzucają do urny.

Głosowanie przez Internet

W związku z minimalizacją zakłóceń prawidłowego przebiegu elektronicznego głosowania została wdrożona procedura umożliwiająca internetowe uczestnictwo w głosowaniu.

Mieszkaniec ze strony internetowej z zakładki radom.pl/konsultacje pobiera komplet dokumentów, które należy uzupełnić. Zeskanowane (lub czytelnie sfotografowane) dokumenty wraz z zeskanowanym dowodem osobistym lub (w przypadku osób między 16 a 18 rokiem życia)  legitymacją szkolną oraz oświadczeniem rodzica należy wysłać na adres glosowanie@umradom.pl

W ramach głosowania przez internet do pobrania jest możliwa "karta do głosowania internetowego", która składa się z numerów oraz skali.
Tytuły wniosków należy odnaleźć na skanach oryginalnych wniosków. Po zapoznaniu się z treścią i zaznaczeniu odpowiednich pól wersję cyfrową z kompletem wymaganych dokumentów należy wysłać na adres glosowanie@umradom.pl

Ważne!

Tylko komplet czytelnych zeskanowanych dokumentów będzie brany pod uwagę. W przypadku błędnego zaznaczenia należy nieprawidłowy głos zaznaczyć kołem i ponownie wskazać krzyżykiem właściwe pole. W przypadku zaznaczenia dwóch pól przy jednym tytule projektu głos będzie traktowany jako brak zdania.

W przypadku braku oceny na całej stronie karty do głosowania nie ma rygoru skanowania i wysyłania danej strony, głosujący wysyła skan dokumentów wraz ze stronami zawierającymi ocenione projekty.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) głosujący wysyłając komplet dokumentów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do:

  • przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Radomiu,
  • dla badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Radomia