Wyciąg z dokumentacji strategicznej

Raport Otwarcia
Prezentacja badań TNS OBOP oraz wniosków z konsultacji społecznych
Raport Otwarcia Dla Strategii Marki RadomiaStrategia Marki Miasta Radomia (najważniejsze założenia)
Najważniejsze Założenia Strategii Marki RadomSystem Identyfikacji Wizualnej i System Informacji Miejskiej (wizualizacje najważniejszych elementów)
Wyciąg z dokumentacji przedstawiającej wizualizacje i opisy logotypu oraz propozycje jego zastosowania
Wyciąg Z SIW i SIM