Muzea

Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu - oddział Muzeum im. J.Malczewskiego w Radomiu
 ul. Rynek - Dom Esterki i Dom Gąski 4/5, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 25 50
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
 ul. Rynek 11, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 43 29, 48 362 21 14, 48 362 56 94
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - oddział Muzeum Wsi Radomskiej
 al. Jana Pawła II 11, 26-400 Przysucha
 tel.: (+48) 48 675 22 48
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
 ul. Szydłowiecka 30, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 332 92 81, 48 332 92 82, 48 332 92 83
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"
 ul. Kopernika 1, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 383 60 77; 48 385 89 95,
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
 ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko
 tel.: (+ 48) 48 618 45 16, 48 618 40 27
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli - oddział Muzeum Literatury im. A.Mickiewicza w Warszawie
 ul. W.Gombrowicza 1, 26-660 Jedlińsk
 tel.: (+48) 48 321 50 73
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - oddział Muzeum im. J.Malczewskiego w Radomiu
 26-720 Czarnolas/Policzna pow. Zwoleński
 tel.: (+48) 48 677 20 05