Muzea

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
ul. Rynek 11, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 362 43 29, 48 362 21 14, 48 362 56 94
fax: (+48) 48 362 34 81
e-mail: malczewski@muzeum.edu.pl
www: http://www.muzeum.edu.pl
Instytucje podległe:

Siedzibą muzeum jest kompleks barokowych (z elementami klasycystycznymi) zabudowań dawnego klasztoru pijarów, wzniesionych w latach 1737-1756 wg projektu Antoniego Solariego, odrestaurowanych w latach 1981-1995.
Jest to muzeum wielodziałowe, znajdują się w nim następujące działy: Sztuki Dawnej, Historii, Archeologii, Przyrody, Naukowo-Oświatowy, Sztuki Nieprofesjonalnej, Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki, Plastyczny i Biblioteka. Muzeum jest samorządową instytucją kultury o charakterze edukacyjno - badawczym.
Organizatorem Muzeum jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum im. J. Malczewskiego prezentuje pięć wystaw stałych oraz organizuje duże ekspozycje czasowe

Wystawy stałe:

„Jacek Malczewski 1854-1929” – ekspozycja malarstwa najwybitniejszego polskiego symbolisty – Jacka Malczewskiego.

„Zanim powstało miasto” - wystawa archeologiczna poświęcona najstarszym dziejom Radomia. Ukazuje eksponaty datowane od pierwszych osad nad Mleczną w VIII/IX wieku, do pierwszej lokacji miasta na terenie osady targowej w XII w.

„Był zamek” – wystawa będąca prezentacją dziejów zamku radomskiego, na tle historii miasta od 1364 roku, poprzez okres jagielloński do XVII wiecznych wojen ze Szwecją.

„Kolekcja rodziny Pinno” – profesor Andrzej Pinno, spadkobierca kilku pokoleń radomskich rodzin Karschów, Łagodzińskich i Pinno, pragnąc włączyć się w dzieło swoich przodków w imię przyczyniania się do dobra ogólnego przekazał do muzeum kolekcję liczącą 700 przedmiotów artystycznych i użytkowych. Znalazły się w niej meble stanowiące fragmenty wyposażenia rodzinnego domu.

"Ekspozycje przyrodnicze" - najnowocześniejsze na Mazowszu, ukazujące środowiska przyrodnicze ziemi radomskiej i południowego Mazowsza, gabinet dziewiętnastowiecznego przyrodnika, zbiór owadów, czy unikalną, największą w Europie, kolekcję jaj ptasich Leopolda Pac Pomarnackiego.

Muzeum czynne:

  • poniedziałek - godz. 10.00-15.00
  • wtorek - godz. 9.00-15.00
  • środa - godz. 9.00-15.00
  • czwartek - godz. 9.00-15.00
  • piątek - godz. 10.00-17.00
  • sobota - nieczynne
  • niedziela - godz. 10.00-16.00 (wstęp wolny)
  • Ostatni zwiedzający może wejść na ekspozycje godzinę przed zamknięciem muzeum.