Galerie

Galeria Dziedzictwa Kulturowego Radomia, Galeria Miasta Kazimierzowskiego
 ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 36 207 46
Miejska Biblioteka Publiczna-Galeria M-10
 ul. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 36 267 35, 48 36 277 51
Miejska Biblioteka Publiczna-Galeria Ekslibris
 ul. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 36 267 35, 48 36 277 51
Kamienica Starościńska
 ul. Grodzka 8, 26-600 Radom
Miejska Biblioteka Publiczna-Mała Galeria RTF
 ul. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 36 267 35, 48 36 277 51
Kino HELIOS RADOM - Galeria
 ul. Poniatowskiego 5, 26-610 Radom
 tel.: 48 340 07 89
Miejska Biblioteka Publiczna-Sala Wystawiennicza (36)
 ul. J. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom
 tel.: (48) 48 362 67 35 ; (48) 362 77 51
OKiSz Resursa Obywatelska - Galeria Resursa
 ul. Jacka Malczewskiego 16, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 85 90 wew. 24
Akademicka Galeria Sztuki - AIG Lincoln, Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej
 ul. Chrobrego 1, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 612 20 10 ; 48 612 20 00
Galeria "58"
 ul. Żeromskiego 58/14, 26-600 Radom