Galerie

Galeria Dziedzictwa Kulturowego Radomia, Galeria Miasta Kazimierzowskiego
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 36 207 46

Galeria Dziedzictwa jest społecznym przedsięwzięciem i dziełem, zainicjowanym, zaprojektowanym, wykonanym, zorganizowanym, urządzonym i prowadzonym przez Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia. Spełnia w bardzo skuteczny sposób funkcję poznawczą, dydaktyczną i wychowawczą przez organizowanie w niej lekcji historii, w których pomocami naukowymi są starannie dobrane i licznie zgromadzone muzealia.

Dominantą Galerii jest duża, trzecia co do wielkości w kraju, makieta urbanistyczna historycznego centrum Radomia w skali 1: 500. Makieta obejmuje obszar 367 ha. Znajduje się na niej: 1726 budynków, 113 ulic, placów i skwerów, 9 kościołów i 10 pomników.

Galeria znajduje się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53