Cmentarz Rzymskokatolicki

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie cmentarza rzymskokatolickiego (rozwój nekropolii, najstarsze groby, najciekawsze pod względem architektury cmentarnej oraz groby znanych ludzi związanych z Radomiem.

Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. Limanowskiego został założony w 1812 r., ogrodzony murem, systematycznie rozbudowywany. Jest miejscem pochówku zasłużonych dla oświaty i kultury polskiej oraz powstańców i żołnierzy walczących o wolną Polskę. Spacerując po zabytkowej części nekropolii spotkać można mogiły m.in.: Józefa Brandta (artysty-malarza, właściciela Orońska), Jana Kantego Trzebińskiego (drukarza), Kazimierza Kłaczyńskiego (pijara, rektora), Stanisława Lessela (adiutanta gen. J. Krukowieckiego), Józefa Marjańskiego (kpt. 1pp Legionów, komendanta Okręgu POW), Józefa Grzecznarowskiego (socjalisty, posła, prezydenta Miasta Radomia), mogiły zbiorowe i pomniki upamiętniające zbrodnie dokonane na mieszkańcach Radomia w czasie II wojny światowej. Naprzeciwko głównej bramy wejściowej na grobie Konstantego Mireckiego znajduje się rzeźba Anioła Ciszy. Rokrocznie organizowana jest kwesta na rzecz rewaloryzacji zabytkowych pomników cmentarza.