Śladami Powstania Styczniowego

Trasa wycieczki przebiega przez:

  • Kościół św. Wacława, Plac Stare Miasto - w II połowie XIX wieku budynek kościoła został zamieniony przez władze rosyjskie na etapowe więzienie, skąd wywożono zesłańców na Syberię.
  • Rynek - w dawnym Kolegium Pijarów znajdowało się gimnazjum, którego wychowankowie i nauczyciele aktywnie angażowali się w działalność patriotyczną oraz walkę powstańczą; wcentralnym punkcie rynku w czasach powstania ustawiono szubienicę, na której wieszano powstańców.
  • Dom z tablicą przy ulicy Reja 4 - mieszkał tu i tworzył Walery Przyborowski, uczestnik i późniejszy historyk powstania styczniowego.
  • Plac 72 Pułku Piechoty – na placu znajduje się mauzoleum płk. Dionizego Czachowskiego.
  • Krzyż przy ul. Warszawskiej – miejsce, gdzie w czasie powstania styczniowego dokonywano egzekucji przez rozstrzelanie; tu został stracony między innymi Zygmunt Chmieleński.
  • Resursa Obywatelska – 17 kwietnia 1863r. budynek zajął naczelnik wojenny Rosji – gen. Uszakow z dwiema rotami mohylewskiego pułku piechoty.
  • Apteka „Pod Białym Orłem” przy ul. Żeromskiego – punk kontaktowy przed i w czasie powstania; po klęsce powstania właściciel otrzymał od władz rosyjskich rozkaz zamalowania plafonu przedstawiającego orła.