Newsletter

Aby otrzymywać newsletter wpisz swój e-mail:

Informacje:  Aktualności  Kalendarz wydarzeń Akceptuję zapisy Regulaminu świadczenia usługi Newsletter -  Regulamin (381.29 KB)

Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych – Gminę Miasta Radomia, z siedzibą w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, mojego adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym w celu otrzymywania wiadomości newsletter. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.W przypadku rezygnacji z newslettera wpisz swój e-mail:

Temat tygodnia
Unia Europejska dofinansuje zakup nowych autobusów, budowę ścieżek rowerowych i innych zadań związanych z transportem. Przyznana dotacja wynosi ponad 50 mln zł.
więcej »
Air Show 2018Czerwiec - obchodyJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyKarta Rodzina PlusRadomska Karta SenioraMarka RadomRadomski Informator KulturalnyRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury
Przegląd mediów
Radio Plus Radom | 2018-07-10