Radomski szlak historyczny

Wydział Kultury i Turystyki wraz z Wydziałem Infrastruktury w 2004 r. rozpoczął działania dotyczące umieszczania tablic informacyjnych z krótką historią obiektu na zabytkach położonych na tzw. Radomskim Szlaku Historycznym.

Ich wzór został uzgodniony i i zaakceptowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie - Delegaturę w Radomiu. Wykonane są z blachy miedzianej z napisami frezowanymi. Wszelkie koszty związane z ich wykonaniem i umieszczaniem ponosi Gmina Miasta Radomia. Tablice będą umieszczane sukcesywnie w następnych latach na kolejnych obiektach zabytkowych.

Treść tablic:

 1. ul. Żeromskiego 35 - budynek Szkoły Plastycznej im. Józefa Brandta  Budynek d. Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
  Budynek wzniesiony w 1852 r. dla Oddziału Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie według projektu L. Radziszewskiego i H. Marconiego. W 1887 r. dobudowano północne skrzydło (pawilon) według proj. A. Gronkowskiego. Od 1933 r. budynek użytkowany dla potrzeb szkolnictwa.
   
 2. ul. Żeromskiego 56 - budynek Klubu Środowisk Twórczych "Łaźnia"  Rogatka „Lubelska" - Łaźnia Miejska Rogatka zw. „Lubelską" wzniesiona w 1829 r. przez H. Marconiego wg projektu S. Balińskiego. W latach 1922-26 przebudowana na łaźnię miejską według projektu H. Stifelmana. Z dawnej rogatki zachowano portyk i część ścian zewnętrznych.
   
 3. ul. Kelles - Krauza 1a - budynek Galerii „Rogatka"  Rogatka zwana „Warszawską" wzniesiona przez Henryka Marconiego w 1829 roku według projektu Stefana Balińskiego.
   
 4. ul. Żeromskiego 43/45 - budynek Sądu Okręgowego  Budynek d. Banku Państwa
  Budynek wzniesiony w latach 1910-1919 wg projektu arch. Z. Słomińskiego dla Oddziału Banku Państwa. W okresie międzywojennym siedziba Banku Polskiego, poźniej Narodowego Banku Polskiego, od 2003 roku Sądu Okręgowego.
   
 5. ul. Piłsudskiego 10 - budynek Sądu Okręgowego  Gmach Sądu Okręgowego
  Budynek w stylu neorenesansowym wzniesiony w 1894 roku dla Sądu Okręgowego. W okresie międzywojennym siedziba Kolei Państwowych. Po II wojnie światowej ponownie siedziba Sądu.
   
 6. ul. Rynek 11 - Muzeum im. Jacka Malczewskiego  Dawne kolegium oo. pijarów
  Barokowo - klasycystyczny zespół wzniesiony w kilku etapach w latach 1733-1825 wg planu A. Solariego na potrzeby kolegium oo. pijarów. Po kasacie zakonu w Radomiu w 1864 roku stanowił własność rządu, od 1992 roku siedziba muzeum.
   
 7. ul. Piłsudskiego 15 - II Oddział Banku Pekao S.A.  Budynek d. Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Radomskich
  Budynek w stylu neogotyckim wzniesiony w 1897 roku dla Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Radomskich. Był użytkowany kolejno przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Inwestycyjny, Narodowy Bank Polski, PBG SA w Łodzi, a od lat 90. Bank Pekao SA.
   
 8. ul. Malczewskiego 5 - Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Poczta Polska" Rejonowy Urząd Poczty w Radomiu  Budynek Poczty
  Budynek neoklasycystyczny wzniesiony przed 1821 rokiem dla poczty wg projektu J. Kubickiego. Rozbudowany po 1865 roku i przebudowany po 1881 roku dla celów użytkowych poczty.
   
 9. ul. Malczewskiego 16 - Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska"  Budynek Resursy
  Budynek neorenesansowy wzniesiony w 1852 roku wg planu L. Radziszewskiego dla klubu mieszczańskiego (resursy), rozbudowany w 1890 roku. Po 1914 roku mieścił się w nim szpital wojskowy, po II wojnie światowej kino „Przyjaźń", a od 1990 roku Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska".
   
 10. ul. Słowackiego 17 - budynek Młodzieżowego Domu Kultury  Budynek d. Szkoły Handlowej i Seminarium Nauczycielskiego
  Budynek wzniesiony w 1891 roku przez H. Karłowicza Szislera dla klubu garnizonowego. Od 1906 roku mieściły się w nim różne placówki oświatowe, a w 1915 roku szpital wojskowy. Następnie budynek kupił ks. J. Rokoszny dla Seminarium Nauczycielskiego. Po 1933 roku użytkowany przez dyrekcję Kolei Radomskiej.
   
 11. ul. Żeromskiego 53 – budynek Urzędu Miejskiego  Budynek d. komisji Województwa Sandomierskiego
  Budynek w stylu neoklasycznym wzniesiony w latach 1825-1827 wg projektu arch. A. Corazziego dla Komisji Województwa Sandomierskiego. W latach 1938-1956 obiekt rozbudowano.
   
 12. ul. Piłsudskiego 12 – budynek Biblioteki Publicznej  Budynek Biblioteki Miejskiej
  Budynek wzniesiony w 1892 roku przez W. Kulczyckiego, wzorowany na antycznej willi, wielokrotnie przebudowywany. W 1896 roku kupiony przez Bank Handlowy w Łodzi. Od 1945 roku siedziba muzeum, a od 1992 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej. im. A. i J. Załuskich.