Handel w niedziele

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia z inicjatywy Mieszkańców i Rady Miejskiej w Radomiu.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców miasta Radomia w przedmiocie ograniczenia godzin pracy radomskich placówek handlu detalicznego w niedziele. Konsultacje obejmują teren całego miasta, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia, potrwają od 02 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r.
 

 

 

W konsultacjach mieszkańcy Miasta Radomia mogą uczestniczyć poprzez 

- nadsyłanie uwag na adres: konsultacje@umradom.pl,

- wypełnienie formularza pobranego ze strony www.radom.pl/konsultacje i przesłanego na adres handel@umradom.pl
z załącznikiem w postaci skanu dowodu osobistego, a w przypadku osób pomiędzy 16, a 18 rokiem życia skanu legitymacji szkolnej oraz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

- wypełnienie ankiety w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9 (7.30-15.30);

Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 
(7.30-16.30);


Centrum Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53 (7.30-15.30);


Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1 (7.30-19.00)
 

 

 

Wrzucenie ankiety do urny może nastąpić po uprzednim okazaniu własnego dokumentu tożsamości pracownikowi odpowiedzialnemu za daną urnę.

W poniższych linkach znajduje się treść zarządzenia wprowadzającego konsultacje oraz ankieta w formie pliku do druku.

Ankiety nadesłane poza terminem obejmującym konsultacje nie będą rozpatrzone.

W razie jakichkolwiek uwag lub sugestii zapraszamy do kontaktu.

 

Centrum Komunikacji Społecznej
Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
i Konsultacji Społecznych

ul. Żeromskiego 53 pok.192, 26-600 Radom
tel. 48 36 20 277
e-mail: konsultacje@umradom.pl
www.radom.pl