Tenis 10

Program realizowany przy współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym.

Główne cele programu to:

- ujednolicenie i uatrakcyjnienie systemu szkolenia i rywalizacji w kategoriach do lat 10;
- zapoznanie i zachęcenie jak największej liczby dzieci do uprawiania tenisa;
- wprowadzenie systemu bezpłatnego licencjonowania wszystkich dzieci w kat. do lat 10 i przyzwyczajenie ich do członkostwa w
- programach tenisowych;
- podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia tenisa do szkół, między innymi jako dyscypliny wczesnoszkolnej, jako atrakcyjnej formy zajęć WF oraz opracowanie stosownego programu szkolenia.

Do pilotażowego programu zakwalifikowano siedem szkół:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
Zespół Szkół Integracyjnych